คิดถึงบอร์ดบ้านมหาจึงมาเยี่ยม
จิตยังเปรี่ยมด้วยรัก และ คิดถึง
กาลเวลาผ่านไปให้ตราตรึง
กลอนหวานซึ้ง เคยเขียนฝากให้มากมาย
อาจเว้นว่างห่างหายใช่สิ่งผิด
อาจแตกต่างทางความคิดใช่ปองร้าย
อาจข้องขัดป่วยไข้ไม่สบาย
อาจหายอาจเห็นกลอนหวานคม
คิดถึงบอร์บ้านมหาศรัทธารัก
แล้วสมัครสมาชิกให้สาสม
ล่วงเวลาปีที่สี่นี้ชื่นชม
ความนิยมยังยั้งอยู่ตราบนาน
มีโอกาศจะประสบพบผมแน่
ความจริงแท้ ตั้งใจไปถึงร้าน
จัดพาแลงปี53แฟนต้องการ
พบที่งานการเลี้ยง “ข้าวพาแลง"