ต่อเนื่องจาก http://www.baanmaha.com/community/คว...ีย-29530/

สามี ความหมายของคำว่า ผัว (HUSBAND)
H Has มี
U Unceasingly ไม่มีหยุดหย่อน
S Shame ละอาย
B But แต่
A Annoyance ความน่ารำคาญใจ
N No ไม่
D Dispute โต้เถียง ทะเลาะ

รวมความก็คือ
Hate Dispute But Seek Unceasingly Annoyance; No Shames
แปลเป็นไทยก็คือ เกลียดการทะเละแต่ชอบหาเรื่องรำคาญใจมาให้ไม่หยุดหย่อนและไม่มีความละอายใจ


Ref : Forward Mail