ในวาระดิถีปีใหม่นี้

ขออวยพรให้มวลหมู่คอผญา

ให้เจ้าโรคาหายอยู่สบายเริงร่า

มีพลานามัยล้นเหมิดซุคนเด้อผองหมู่

เงินทองหลั่งไหลเข้าในโถงเจ้าคู่ซุคน

อันความจนที่เคยพ้อในปีเก่าให้หายไป

โรคอันได๋ที่เคยเป็นให้ซ่วงเซาเหมิดเกลี้ยง

ยินแต่เสียงคนเว้าสรรเสริญเจ้าซุบ่อน

เถิงยามนอนให้ฝันดีซุมื้ออย่ามีได้ทุกข์ใจกาย เด้อจ้าhbd: