ธาตุใหม่ลำดับที่ 112 ในตารางธาตุได้รับการยืนยันแล้ว

ธาตุใหม่ลำดับที่ 112 ในตารางธาตุธาตุใหม่ลำดับที่ 112 ในตารางธาตุได้รับการยืนยันแล้ว โดยชื่อที่เหมาะสมจะส่งให้สหพันธ์เคมีสากลในอาทิตย์ ก่อนใช้เวลาอีก 6 เดือนประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการ …ธาตุใหม่ลำดับที่ 112 ในตารางธาตุได้รับการยืนยันแล้ว โดยชื่อที่เหมาะสมจะส่งให้สหพันธ์เคมีสากลยังไม่ได้ ....ประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการ …


ธาตุลำดับที่ 112 ซึ่งค้นพบโดยศูนย์วิจัยไออนหนักจีเอสไอ (GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung) ในเมืองดาร์มสตัดท์ เยอรมนี ตั้งแต่ปี 2539 ได้รับการยืนยันจากสหพันธ์เคมีบริสุทธิ์และประยุกต์สากล (International Union of Pure and Applied Chemistry) หรือไอยูแพค (IUPAC) ว่าเป็นธาตุใหม่จริง และได้ยืนยันการรับนั้นด้วยการส่งจดหมายอย่างเป็นทางการไปยัง ศ.ซิเกิร์ด ฮอฟแมนน์ (Professor Sigurd Hofmann) หัวหน้าทีมในการค้นพบธาตุตัวนี้


ไซน์เดลียังระบุด้วยว่า ภายในจดหมายได้ขอให้คณะผู้ค้นพบตั้งชื่อที่เหมาะสมให้กับธาตุตัวใหม่ด้วย และชื่อที่เหมาะสมจากคณะผู้ค้นพบจะถูกส่งไปยังสหพันธ์เคมีฯ ภายในสัปดาห์หน้า ภายใน 6 เดือนหลังจากที่ไอยูแพคประเมินอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว ธาตุใหม่นี้จะได้รับชื่ออย่างเป็นทางการ


“เรารู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ตอนนี้ธาตุตัวที่ 6 ซึ่งค้นพบภายในจีเอสไอในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ ภายในอาทิตย์หน้า นักวิทยาศาสตร์ในทีมที่ค้นพบจะไตร่ตรองชื่อสำหรับธาตุใหม่อย่างรอบคอบ” ศ.ฮอฟแมนน์กล่าว


สำหรับธาตุใหม่นี้หนักกว่าไฮโดรเจนประมาณ 277 เท่า ซึ่งนับเป็นธาตุที่หนักที่สุดในตารางธาตุ (อย่างเป็นทางการ) โดยมีนักวิทยาศาสตร์ทั้งหมด 21 คน จากเยอรมนี ฟินแลนด์ รัสเซีย สโลวาเกีย ที่มีส่วนร่วมในการค้นพบธาตที่ 112 นี้ โดยนักวิทยาศาสตร์นานาชาติของ ศ.ฮอฟแมนน์ได้สร้างอะตอมตัวแรกของธาตุที่ 112 ขึ้นเมื่อปี 2539 ด้วยเครื่องเร่งอนุภาคภายในศูนย์จีเอสไอ ในปี 2545 พวกเขาสามารถผลิตอะตอมของธาตุตัวใหม่นี้ขึ้นได้อีกครั้ง ต่อมาการทดลองของเครื่องเร่งอนุภาค “ริเคน” (RIKEN) ในญี่ปุ่นได้ผลิตธาตุที่ 112 ออกมาจำนวนมาก ซึ่งนับเป็นการยืนการค้นพบของจีเอสไอ


เพื่อผลิตอะตอมของธาตุที่ 112 นักวิทยาศาสตร์ต้องเร่งอะตอมของสังกะสีไอออน โดยอาศัยเครื่องเร่งอนุภาคความยาว 120 เมตรที่ศูนย์จีเอสไอ และยิงไอออนของสังกะสีไปยังเป้าตะกั่ว นิวเคลียสของสังกะสีและตะกั่วจะหลอมรวมกันด้วยปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชัน เพื่อสร้างนิวเคลียสของธาตุใหม่


เหตุที่เรียกว่าธาตุที่ 112 เนื่องจากธาตุตัวนี้มีเลขอะตอมเท่ากับ 112 ซึ่งเป็นผลบวกเลขอะตอมของสังกะสีและตะกั่ว โดยสังกะสีมีเลขอะตอม 30 ส่วนตะกั่วมีเลขอะตอม 82 และเลขอะตอมนี้ยังแสดงถึงจำนวนของโปรตอนในนิวเคลียส ส่วนนิวตรอนที่อยู่ในนิวเคลียสเช่นกันไม่ได้มีผลต่อการจำแนกธาตุ และธาตุนี้ยังมีอิเล็กตรอน 112 ตัวโคจรรอบๆ นิวเคลียส ซึ่งเป็นตัวกำหนดคุณสมบัติทางเคมีของธาตุชนิดใหม่


นับแต่ปี 2524 เครื่องเร่งอนุภาคที่ศูนย์จีเอสไอได้ช่วยให้ค้นพบธาตุใหม่ 6 ตัวแล้ว โดยมีเลขอะตอมตั้งแต่ 107-112 และได้ตั้งชื่ออย่างเป็นทางการของธาตุที่ค้นพบก่อนหน้านี้ โดยธาตุที่ 107 คือบอห์เรียม (Bohrium) ธาตุที่ 108 คือ แฮสเซียม (Hassium) ธาตุที่ 109 คือ ไมท์เนอเรียม (Meitnerium) ธาตุที่ 110 คือ ดาร์มสตัดเทียม (Darmstadtium) และธาตุที่ 111 คือ เรินท์เกเนียม (Roentgenium)…
จาก นสพ. ผู้จัดการ