จุรินทร์” ปล่อยทุ่นสั่งเดินหน้าพัฒนาครู 4.5 แสนคนให้เสร็จใน 3 ปี
จุรินทร์” สั่งเดินหน้าพัฒนาครูทั้งระบบ 4.5 แสนคน คาดเสร็จใน 3 ปี เผยเตรียมอบรมผู้บริหารสถานศึกษา ครู 5 กลุ่มสาระ เริ่มมี.ค.-เม.ย.นี้ทันที


วันนี้(7 ม.ค.) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) กล่าวว่า จากการหารือร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เครือข่ายมหาวิทยาลัย 25 แห่งทั่วประเทศ และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) เกี่ยวกับการอบรมพัฒนาครูทั้งระบบ ซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ทั้งนี้ได้ข้อสรุปว่า จะเร่งดำเนินการอบรมพัฒนาระดับผู้บริหารสถานศึกษา และระดับครูผู้สอน ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 3 ปี คือ ตั้งแต่ปี 2553-2555 โดยมีเป้าหมายที่จะอบรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนทั่วประเทศ จำนวน 450,000 คน ซึ่งครอบคลุมไปถึงครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และใช้งบประมาณในการดำเนินการ ประมาณ 7,000 ล้านบาท สำหรับในปี 2553 จะอบรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ระดับผู้อำนวยการทุกคน รวมทั้งครูผู้สอนใน 5 กลุ่มสาระวิชาหลัก ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา เพื่อเป็นครูต้นแบบ หรือครูแม่ไก่ ที่จะกลับไปทำหน้าที่อบรมพัฒนาครูรุ่นต่อไปให้ครบทุกคน โดยกระบวนการในการอบรมพัฒนาจะใช้ระบบการอบรมทางไกล

นายจุรินทร์ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ในวันที่ 8 ม.ค.นี้ เวลา 9.00 น.จะมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สสวท. และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะแม่ข่ายของมหาวิทยาลัย 25 แห่งทั่วประเทศ ที่จะมาร่วมกันในการอบรมพัฒนาครูทั้งระบบ

“หลัง ทำ MOU แล้ว ในเดือน มี.ค. - เม.ย.นี้ ซึ่งเป็นช่วงปิดภาคเรียนจะเริ่มดำเนินการอบรมพัฒนาทันที โดยถือว่าเป็นการอบรมพัฒนาครูครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศ ไทย ซึ่งตนหวังว่าภายในปี 53 ครูจะมีศักยภาพเพิ่มขึ้น และเมื่อครบโครงการ 3 ปี เชื่อว่าผู้บริหารสถานศึกษาและครูของจะมีคุณภาพมากขึ้น และส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้นแน่นอน” รมว.ศธ.กล่าวที่มา - ASTVผู้จัดการออนไลน์ 7 มกราคม 2553 16:57 น.