การคำนวณ บาป บุญ แบบคณิตศาตร์

เทพเจียง เจ้ากรมบัญชีบาปบุญ
ผู้ใดสร้างสมบุญและบาป เมื่อหักลบกันแล้วถ้า จำนวนบาปมีมากกว่าจำนวนบุญ ให้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน ตามกรรมแห่งตน ถ้าจำนวนบุญมีมากกว่าจำนวนบาป แต่ ไม่ถึง 3 000 บุญ จักได้เกิดเป็นมนุษย์อีก ถ้าจำนวนบุญมี มากกว่าบาปตั้งแต่ 3,000 บุญขึ้นไป จักได้เป็นเทพชั้นล่าง จำนวนบุญมีมากกว่า 10,000 บุญขึ้นไป จักได้เป็นเทพ ชั้นกลาง จำนวนบุญมากกว่า 15,000 บุญขึ้นไป จักได้เป็น เทพชั้นสูง จานวนบุญครบ 100,000 บุญขึ้นไป จักได้เป็น พุทธะ เทพเจ้า ณ สุขาวดีแสนสุขสันต์ ส่วนผู้สร้างบาปหนัก จักตกอเวจีตลอดกาล
หน่วย บาป บุญ
- พูดเท็จ กล่าวคำหยาบ นินทาผู้อื่น 1 ครั้ง 1 บาป
- เสียสัจจะ ผิดนัด 1 ครั้ง 3 บาป
- เล่นการพนัน 1 ครั้ง 5 บาป
- ตั้งบ่อนการพนัน 1 ครั้ง 100 บาป
- เมาสุรา 1 ครั้ง 6 บาป
- กินเนื้อวัว เนื้อสุนัข 1 ครั้ง 1 บาป
- พิมพ์หนังสือธรรมะแจก 1 เล่ม 3 บุญ
- ทำบุญให้ทาน 10 หยวน (ไต้หวัน) 1 บุญ
- ค้างหนี้ไม่ชำระ 10 หยวน 0.6 บาป
- ลักทรัพย์, ฉ้อโกง, ทุจริจ,รับทรัพย์อันมิชอบธรรม 10 หยวน 1 บาป
- ขายของปลอม ของเสื่อมคุณภาพ 1 ครั้ง 5 บาป
- โกงตาชั่ง 1 ครั้ง 10 บาป
- เสียภาษีครบถ้วน 1 ครั้ง 5 บุญ
- หลีกเลี่ยงภาษี 1 ครั้ง 8 บาป
- ทะเลาะวิวาท ฟ้องร้องกัน 1 ครั้ง 2 บาป
- ถอนคดี, ถูกหมิ่นประมาทอดกลั้นไม่เอาเรื่อง 1 ครั้ง 50 บุญ
- การให้บำเหน็จ การลงโทษขาดยุติธรรม 1 ครั้ง 3 บาป
- ลงโทษผู้ไร้ความผิด 1 คน 100 บาป
- โยนความผิดให้ผู้อื่น 1 เรื่อง 100 บาป
- ทิ้งขยะลงถนน, คู คลอง 1 ครั้ง 0.4 บาป
- ปิดกั้นสัญจรทางน้ำหรือทางบก 1 ครั้ง 400 บาป
- เที่ยวซ่อง 1 ครั้ง 100 บาป
- ข่มเหงรังแกผู้อ่อนแอกว่า 1 ครั้ง 3 บาป
- ไม่ยอมรับสินบนทำตามหน้าที่เคร่งครัด 1 ครั้ง 8 บุญ
- ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 1 ครั้ง 10 บุญ
- พบเห็นคนประสบอุบัติเหตุไม่ช่วยเหลือ 1 ครั้ง 10 บาป
- ภรรยาบ่นว่าสามี 1 ครั้ง 3 บาป
- สามีภรรยาทะเลาะกัน 1 ครั้ง 2 บาป
- หญิงครองหม้ายไม่ด่างพร้อยตลอดชีวิต 10,000 บุญ
- คบชู้ 1 ครั้ง 100 บาป
- แย่งสามีหรือภรรยาผู้อื่น 1 คน 1,000 บาป
- มีสามีเดียวหรือภรรยาเดียวตลอดชีพ 1,000 บุญ
- ทิ้งลูกทิ้งสามีหรือภรรยา 1 คน 1,000 บาป
- เชื่อฟังบิดามารดา 1 ครั้ง 5 บุญ
- ขัดคำสั่งบิดามารดา 1 ครั้ง 10 บาป
- เลี้ยงดูบิดามารดา 1 ครั้ง 1 บุญ
- ไม่เหลียวแลบิดามารดา 1 วัน 0.5 บาป
- เนรคุณบิดามารดา 2,000 บาป
- ปรนนิบัติบิดามารดาด้วยความกตัญญูตลอดชีวิต 100,000 บุญ
- โกรธเคืองพ่อแม่ 1 ครั้ง 1 บาป
- พี่น้องสามัคคีไม่แก่งแย่ง 100 บุญ
- พี่น้องโกรธเคืองกัน 100 บาป
- ถูกดูหมิ่นไม่โกรธ 1 ครั้ง 1 บุญ
- โกรธไม่หาย 1 ครั้ง 3 บาป
- ดื่มสุรา 1 ชาติ 900 บาป
- คืนดีกัน, ให้อภัย 1 ครั้ง 3 บุญ
- พยาบาท คิดแก้แค้น 1 เรื่อง 3 บาป
- สวดมนต์ไหว้พระ 1 ครั้ง 1 บุญ
- กิริยาวาจาสุภาพ 1 ครั้ง 0.5 บุญ
- ผู้น้อยรับใช้ผู้อาวุโส 1 ครั้ง 3 บุญ
- ลบหลู่ครูอาจารย์ 1 ครั้ง 1 บาป
- ยกย่องครูอาจารย์ 1 ครั้ง 1 บุญ
- ประพฤติตนเป็นคนดี l ชาติ 1,000 บุญ
- ประพฤติเกเร เป็นอันธพาลไม่กลับตัว l ชาติ 1,000 บาป
- ช่วยชีวิตคน 1 ชีวิต 100 บุญ
- ฆ่าคน 1 ชีวิต 1,000 บาป
- ฆ่าตัวตาย 1,000 บาป
- ฆ่าข่มขืน 1 ชีวิต 10,000 บาป
- สละชีพเพื่อชาติ 1,000 บุญ
- ก่อการจลาจล, ทำให้เกิดความวุ่นวายแก่บ้านเมือง 1 ครั้ง 1,000 บาป
- ใช้ไสยศาสตร์ทำร้ายคน 1 ครั้ง 80 บาป
- บำเพ็ญธรรมจริงจัง (ละชั่วทำดี) 10,000 บุญ
- ทำแท้ง 1 ครั้ง 1,000 บาป
- ทิ้งธัญญาหาร (ข้าว) 10 เม็ด 1 บาป
- บริการให้ความสะดวกผู้อื่น 1 ครั้ง 1 บุญ
- ปล่อยนกปล่อยปลา 1 ตัว 1 บุญ
- พูดล้อเลียนคนอัปลักษณ์ มีปมด้อย 1 คำ 5 บาป
- พูดตำหนิศาสนาอื่น 1 ครั้ง 100 บาป
- บริจาคยารักษาโรค 1 ครั้ง 3 บุญ
- ส่งเสริมคนทำชั่ว 1 ครั้ง 4 บาป
- พูดหยาบคายลามก 1 ครั้ง 10 บาป
- ทำหน้าที่แม่บ้านดูแลบ้านเรือนเรียบร้อย 1 วัน 3 บุญ
- สร้างหนังสือลามก 1 เรื่อง 3,000 บาป
- แสดงหนัง-ละครลามก 1 ครั้ง 100 บาป
- อดกลั้นตัณหาราคะ 1 ครั้ง 10 บุญ
- ฆ่ากุ้งหอยปูปลาปรุงอาหาร 10 ตัว 1 บาปขอขอบคุณ http://www.khum.net/board-story