โอวาทท่านนายก ที่สอนเด็กในวันเด็กแห่งชาติ 9 ม.ค. 53
วานนี้ (9 ม.ค. 53) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
เดินสายพบเด็กๆ ตลอดทั้งวัน

พร้อมกับการให้โอวาท เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ

“ขอให้เก็บเงินออมไว้ใช้ในอนาคต และ ควรใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง”
นายกฯ กล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
[ที่มา: เนชั่นทันข่าว 9 ม.ค. 53 17.00 น.]“ขอให้เด็กยึดมั่นใน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”
นายกฯ กล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ที่อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ

[ที่มา: เนชั่นทันข่าว 9 ม.ค. 53 14.53 น.]
ไม่อยากให้เยาวชนมองการเมืองเป็นเรื่องไม่ดี แต่อยากให้มาสนใจการเมือง”
นายกฯ กล่าวที่ตึกไทยคู่ฟ้า เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่ชนะการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการเข้าพบ

[ที่มา: เนชั่นทันข่าว 9 ม.ค. 53 14.43 น.]
“ขอให้เด็กมี สติ มองโลกในแง่ดี เป็นผู้นำ และ ผู้ตาม ขอให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี นำพาสังคมก้าวหน้า”
นายกฯ กล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ที่อาคารนิมิบุตร ที่สนามศุภชลาศัย

ที่มา หนังสือพิมพ์มติชน
“ขอให้เด็ก และ เยาวชน ยึดหลักธรรมาภิบาล เพราะ คนรุ่นใหม่มีอิทธิพลกับการเปลี่ยนแปลงค่านิยม”
นายกฯ ประกาศวาระเด็กแห่งชาติ

ที่มา หนังสือพิมพ์มติชน