พระกรณียกิจ รัชกาลที่ ๕ - ความสัมพันธ์ฝรั่งเศส


เสด็จประพาสยุโรป ร.ศ. ๑๑๖<embed id="flash" width="425" height="355" allowscriptaccess="always" quality="high" name="flash" src="http://video.nationchannel.com/player.swf?file=http://video.nationchannel.com/data/1/2009/11/01/bjfghibda6675hgke8bbk.flv&image=http://video.nationchannel.com/thump/1/2009/11/01/bjfghibda6675hgke8bbk.jpg&autostart=false&showfsbutton=false" loop="false" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" wmode="transparent" />ขอบคุณ oknation.net/blog/nanahahe/