บรรยากาศ Thailand Game Show 2010
ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=JpC7rk9cyZQ
เพลงประกอบงาน Thailand Game Show 2010 song
By Racoon City and Hiroko Yamagishi
วีดีโอโดย นายปรัชญา วงศ์วรกุล