กำลังแสดงผล 1 ถึง 2 จากทั้งหมด 2

หัวข้อ: ข้อน่ารู้จากพระไตรปิฎก...๓๙. ผู้ขึ้นสวรรค์

 1. #1

  สว่างใจ ข้อน่ารู้จากพระไตรปิฎก...๓๙. ผู้ขึ้นสวรรค์


  ข้อน่ารู้จากพระไตรปิฎก...๓๙. ผู้ขึ้นสวรรค์


  "ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ อย่าง ย่อมขึ้นสวรรค์ เหมือนถูกนำตัวไปวางไว้ ธรรม ๕ อย่าง คือ

  ๑. เป็นผู้เว้นจากการฆ่าสัตว์

  ๒. เป็นผู้เว้นจากการลักทรัพย์

  ๓. เป็นผู้เว้นจากการประพฤติผิดในกาม

  ๔. เป็นผู้เว้นจากผู้พูดปด

  ๕. เป็นผู้จากการตั้งอยู่ในความประมาท ด้วยการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัย

  "ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ อย่างเหล่านี้แลย่อมขึ้นสวรรค์ เหมือนถูกนำตัวไปวางไว้


  ปัญจกนิบาต อังคุตตรนิกาย ๒๒/๑๙๑

 2. #2

  สว่างใจ ข้อน่ารู้จากพระไตรปิฎก...๔๐.สัปปุริสทาน ๕ พร้อมทั้งอานิสงส์

  ข้อน่ารู้จากพระไตรปิฎก...๔๐.สัปปุริสทาน ๕ พร้อมทั้งอานิสงส์  "ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ! สัปปุริสทาน (การให้ของคนดี) ๕ อย่างเหล่านี้ คือ :-

  ๑. ให้ทานด้วยศรัทธา (ความเชื่ออย่างมีเหตุผล)
  ๒. ให้ทานด้วยความเคารพ
  ๓. ให้ทานตามกาล
  ๔. ให้ทานมีจิตอนุเคราะห์
  ๕. ให้ทานไม่กระทบตน ไม่กระทบผู้อื่น

  "ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ! บุคคลให้ทานด้วยความเชื่อแล้ว ในที่ที่ผลแห่งทานนั้นเกิดขึ้นแก่เขา เขาย่อมเป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก และเป็นผู้มีรูปงาม น่าดู น่าชม ประกอบด้วยความเป็นผู้มีผิวพรรณงดงามอย่างยิ่ง"

  "บุคคลให้ทานด้วยความเคารพแล้ว ในที่ที่ผลแห่งทานนั้นเกิดขึ้นแก่เขาเขาย่อมเป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก และเขามีบุตร, ภริยา , ทาส, คนรับใช้ หรือกรรมกรก็ตาม บุคคลเหล่านั้นย่อมสนใจฟัง ย่อมเงี่ยหูฟัง ย่อมตั้งจิตรับรู้ (คำสั่ง) (๑)"

  "บุคคลให้ทานตามกาลแล้ว ในที่ที่ผลแห่งทานนั้นเกิดขึ้นแก่เขา เขาย่อมเป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก และความต้องการทั้งหลายของเขาที่เกิดขึ้นตามกาลย่อมบริบูรณ์"

  "บุคคลให้ทานมีจิตอนุเคราะห์แล้ว ในที่ที่ผลแห่งทานนั้นเกิดขึ้นแก่เขา เขาย่อมเป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก และจิตของเขาย่อมน้อมไปเพื่อบริโภคในกามคุณ ๕ อัน
  โอฬาร (๒)"

  "บุคคลให้ทานไม่กระทบตน ไม่กระทบผู้อื่นแล้ว ในที่ที่ผลแห่งทานนั้นเกิดขึ้นแก่เขา เขาย่อมเป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก และความล่มจมแห่งโภคะของเขา ย่อมไม่มาจากที่ไหนๆ คือ จากไฟ จากน้ำ จากพระราชา จากโจร หรือจากทายาท (ผู้รับมรดก) ซึ่งไม่เป็นที่รัก"

  "ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! นี้แล สัปปุริสทาน ๕ อย่าง"  ปัญจกนิบาต อังคุตตรนิกาย ๒๒/๑๙๒


  ...........................................................................
  (๑) เชื่อถ้วยฟังคำ
  (๒) มีทรัพย์แล้วคิดใช้ทรัพย์ไม่ใช่ทนอดอยากแบบปู่โสมเฝ้าทรัพย์

Tags for this Thread

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •