วันเกิดเป็นวันดี เพราะเราทำได้ดี

ทั้งวันเกิด และวันขึ้นปีใหม่นี้ เป็นอันว่าดีทั้งนั้น ที่ว่าดีก็เพราะเราทำให้ดีนั่นเอง ที่ว่าทำให้ดี ทำอย่างไร ก็เริ่มตั้งแต่ทำใจให้ดี

ทำใจให้ดี ให้ร่างเริ่งเบิกบานแจ่มใส และตั้งใจดีคิดดี ท่านเรียกว่าเป็นมโนกรรมที่เป็นบุญเป็ญบุญกุศล ตอนนี้แหละมงคลเกิดขึ้นทันที

ที่นี้พอใจดี สบายใจผ่องใสเบิกบาน คิดในทางที่ดี และตั้งใจดีว่าจะทำอะไร ๆ ที่เป็นเรื่องดี ๆ แล้วต่อไป ก็พูดดี ต่อจากนั้นสำคัญก็ทำออกมาข้างนอกดี นี่แหละเป็นมงคลที่แท้จริงจาก หนังสือ เพื่อชีวิตที่ดี ของ พระธรรปิฏก (ป. อ. ปยุตฺโต)