เจริญมั่ง เจริญมี เจริญศรี เจริญสุข
เจริญลาภ เจริญยศ เจริญสุข เจริญพร
วันนี้วันครู
ครูคนแรก คือ คุณพ่อ คุณแม่
ครูคนที่สอง คือ ครู อาจารย์ที่ประสาทวิฃาการ

148 - 45 - 96

:em01) c06: