อุทยานเฉลิมพระเกียรติ ฯ เชิญร่วมทำบุญ ฟังเทศน์ ปฏิบัติธรรมกับกิจกรรม ธรรมะในอุทยาน ฯ
อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจัดโครงการ“ธรรมะในอุทยานฯ”เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนได้น้อมนำคำสอนตามหลักพระพุทธศาสนาไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ปลูกจิตสำนึก สร้างกระแสการปฏิบัติธรรมร่วมกันเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและเป็นการสืบสานพระปณิธานของสมเด็จย่า
สำหรับกิจกรรมมี ๒ ครั้ง ครั้งแรกวันอาทิตย์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐น. ร่วมฟังพระธรรมเทศนาเรื่อง “วันแห่งความรัก เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน” โดย ดร. พระครูอุดม ประชาธร วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังสามารถแบ่งปันน้ำใจแก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ได้โดยการบริจาคเงิน สิ่งของ ยารักษาโรค เครื่องใช้ส่วนตัว อุปกรณ์การเรียน เครื่องนุ่งห่ม และข้าวสารอาหารแห้ง แด่มูลนิธิธรรมรักษ์ ในโครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามและร่วมบริจาคสิ่งของปัจจัย ได้ที่ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซอยสมเด็จเจ้าพระยา ๓ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ สอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์ ๐๒-๔๓๗-๗๗๙๙, ๐๒-๔๓๙-๐๙๐๒ หรือ http://www.theprincessmothermemorialpark.org
ส่วนครั้งที่ ๒ วันอาทิตย์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐-๑๒.๐๐น. มีกิจกรรมการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ๙ รูป ร่วมฟังพระธรรมเทศนาเรื่อง “น้อมนำธรรมะ สมเด็จพระบรมราชชนนี” โดยพระครูวินัยธรวิเชียร วชิรธรรมโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยูรวงศาวาส
นอกจากนี้ทั้งนี้สองวันมีการอบรมการพับดอกบัวแบบต่างๆ เพื่อสักการะบรมสารีริกธาตุ และกิจกรรมการจัดแสดงนิทรรศการพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์พระธาตุ โบราณ ลักษณะต่างๆ จาก ชมรมรักษ์พระบรมธาตุแห่งประเทศไทย จัดแสดงตั้งแต่วันที่ ๗-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
ชนินทร/ข่าว