นางผมหอม 6 - คณะเพชรอุบลลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=m9yVRoMiBI0