นางผมหอม 12 - คณะเพชรอุบล
ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=vav3C9L5Hxw