น้ำตาหล่นบนที่นอน – ฮันนี่ ศรีอีสาน
ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=Gu-e1sor0Uc