ข้อน่ารู้จากคำเมือง...สัตว์

จิ้งหรีด = จิ้กุ่ง,จิ้-ด
ค้างคก = ค้างคาก กบตู่
ลูกอ๊อด = อีฮวก
ปลาไหล = ปลาเอี่ยน ปลาเหยี่ยน
จิ้งเหลน = จั๊กกะเล้อ. จะเลอะ
จิ้งจก = จั๊กกิ้ม
ตุ๊กแก = ต๊กโต.ต๊ดโต