ข้อน่ารู้จากคำเมือง...เครื่องใช้

กรรไกร = มีดยับ, มีดแซม
กระดุม = บะต่อม
เข็มขัด = สายแอว สายฮั้ง
ช้อน = จ๊อน
ทับพี = ป้าก