ข้อน่ารู้จากคำเมือง...คำกริยา


กำปั้น หมัด = ลูกกุย
โกรธ = โขด
โกหก = วอก, ขี้จุ
ก่าย = ป้าด, อิง
ขโมย = ขี้ลัก
ขี่หลังคน (เกาะ) = เก๊าะ
ขี้เหนียว = ขี้จิ๊