ข้อน่ารู้จากคำเมือง...สีดำคึลึ = คนอ้วนล่ำผิวดำ
ดำคุมมุม = ดำสลัวอยู่ในความมืด
ดำคิมมิม = คนผอมกระหร่อง ผิวดำ
ดำเหมือนเเหล็กหมก = ดำเหมือนเหล็กไหม้ไฟ
ดำเหมือนหมิ่นหม้อ = ดำเหมือนเขม่าติดหม้อดินที่ไหม้ไฟ
แดงฮ่าม = แดงอร่าม
แดงเผ้อเหล้อ = แดงเป็นจุดใหญ่จุดเดียว
แดงปะหลึ้ง = แดงจัดมาก
เปิดเจ้อะเห้อะ = สีขาวซีด
หมองซ้อกต๊อก = ดูเก่า หรือซีด จืดไป
ลายขุ่ยหยุ่ย = ลายพร้อย หรือลายเป็นดอกดวง