บันทึกการแสดงสด เงากรรม เสียงอีสาน 3
ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=1Hmb7N1x4AU