บันทึกการแสดงสด เงากรรม เสียงอีสาน7
ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=nN5weemOA74