บันทึกการแสดงสด เงากรรม เสียงอีสาน 8ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=0w4aa3d1IeM