บันทึกการแสดงสด เงากรรม เสียงอีสาน 10ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=t5DfAG9gZaw