บันทึกการแสดงสด บานเย็น รากแก่ง 1 – 2
ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=mkqrfqyj10E