บันทึกการแสดงสด เงากรรม เสียงอีสาน 11
ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=IYInxYvvRwk