บันทึกการแสดงสด เงากรรม เสียงอีสาน 12
ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=a9rZzcwAJM0