บันทึกการแสดงสด เงากรรม เสียงอีสาน 14
ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=4AJGdVhCwiE