บันทึกการแสดงสด เงากรรม เสียงอีสาน 27
ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=RmNy6S7WQaE