บันทึกการแสดงสด เงากรรม เสียงอีสาน 29
ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=bRatBAKeh90