บันทึกการแสดงสด เงากรรม เสียงอีสาน 31

ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=EUuQ2KJfcQ8