เกมส์เลขเด็ด พิชิตโชค

วิธีเล่น

ให้ท่านเลือก เลขจำนวน 1 แถว แนวตั้ง หรือแนวนอน
หากเลือกมาได้ แล้วนำเลขมาบวกกัน หากจำนวนเลขที่บวกกันลงท้ายด้วยเลขคี่
ให้นำมาบวกรวมกันกับอายุของท่าน หากลงท้ายด้วยเลขคู่ นำอายุของท่านมาลบ
จะได้เลขเด็ดที่ท่านต้องการ

เกมส์เลขเด็ด พิชิตโชค