ข้อน่ารู้จากคำเมือง.........ดอกไม้


ดอกกาแกด = ดอกการะเกด
ดอกกาสะลอง = ดอกปีบ
ดอกแก้ว = ดอกพิกุล
ดอกฅะยอม = ดอกพยอม
ดอกฅำปู้จู้ = ดอกดาวเรือง
ดอกจุมปา (จุ๋มป๋า) = ดอกจำปา
ดอกจุมปาลาว (จุ๋มป๋าลาว) = ดอกลั่นทม (ลีลาวดี)
ดอกช่อล่อ (จ้อล่อ) = ดอกตะแบก เรียกเต็มว่า ช่อล่อควายไห้ บานในหน้าฝนต้นฤดูทำนา
ดอกซอมภอ = ดอกหางนกยูงไทย
ดอกด้าย = ดอกหงอนไก่
ดอกตะหล้อม = ดอกบานไม่รู้โรย
ดอกบัวระวง = ดอกพุทธรักษา
ดอกป่านเถื่อน = ดอกรัก
ดอกส้ม = ดอกโศก?
ดอกสลิด = ดอกขจร
ดอกสะบันงา = ดอกกระดังงา
ดอกหอมไกล (หอมไก๋) = ดอกซ่อนกลิ่น?
ดอกใหม่ = ดอกชบา
ที่มา /olddreamz.com/dialect/taidialect.html