แค่รักก็พอ/กบ สุวนันท์ คงยิ่ง

เก็บ บางสิ่ง อยู่ใน หัวใจ
เก็บ มันอยู่ ในใจ ทุกวัน
นั่นคือ ความรัก ความผูก-พัน
ที่ ฉันมี ต่อ-เธอ
อยาก จะบอก ให้เธอ เข้าใจ
อยาก จะบอก ความใน เมื่อเจอ
แต่ ต้องเก็บไว้ ไม่อาจ เผลอ
เอ่ย ว่ารัก เธอ ออกไป
กลัว ความจริง เป็นเพียง รักเธอ
ข้าง-เดียว
กลัว ว่าเธอ ไม่เคย สนใจ
เป็น ความลับ ที่ต้องเก็บไว้ ภายใน
ใน ดวงใจ ดวงหนึ่ง ที่-มี
แอบ มองอยู่ ไกลไกล ทุกวัน
แอบ มองอยู่ อย่างนั้น ทุกที
สุขใจ พอแล้ว เพียงเท่า-นี้
ที่ ได้รัก-เธอ ก็พอ
กลัวความจริง เป็นเพียงรักเธอ
ข้าง-เดียว
กลัว ว่าเธอ ไม่เคย สนใจ
เป็น ความลับ ที่ต้องเก็บไว้ ภายใน
ใน ดวงใจ ดวงหนึ่ง ที่-มี
แอบ มองอยู่ ไกลไกล ทุกวัน
แอบ มองอยู่ อย่างนั้น ทุกที
สุขใจ พอแล้ว เพียงเท่า-นี้
ที่ ได้รัก-เธอ ก็พอ
สุขใจ พอแล้ว เพียงเท่า-นี้
ที่ ได้รัก-เธอ ก็พอ

[WMA]http://baanmaha.us/paulpan/%E0%BE%C5%A7%E4%B7%C2%CA%D2%A1%C5/%A1%BA%20%CA%D8%C7%B9%D1%B9%B7%EC%20-%20%E1%A4%E8%C3%D1%A1..%A1%E7%BE%CD.wma[/WMA]