กำลังแสดงผล 1 ถึง 8 จากทั้งหมด 8

หัวข้อ: วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

 1. #1
  Super Moderator
  Guide & Photographer
  สัญลักษณ์ของ เจ้าซายน้อย
  วันที่สมัคร
  Sep 2007
  ที่อยู่
  อยู่ในใจเสมอ
  กระทู้
  1,550

  รอบยิ้มพิมใจ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร


  อีกหนึ่งสถานที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ครับ...วัดอรุณฯ

  วัดอรุณราชวราราม เป็นวัดโบราณสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
  วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

  เดิมเรียกว่า "วัดมะกอก" ตามชื่อตำบลบางมะกอกซึ่งเป็นตำบลที่ตั้งวัด ภายหลังเปลี่ยนเป็น "วัดมะกอกนอก"
  เพราะมีวัดสร้างขึ้นใหม่ในตำบลเดียวกัน แต่อยู่ลึกเข้าไปในคลองบางกอกใหญ่ชื่อ "วัดมะกอกใน"
  วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

  ต่อมาใน พ.ศ. ๒๓๑๐ เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมีพระราชประสงค์จะย้ายราชธานี
  มาตั้ง ณ กรุงธนบุรีจึงเสด็จกรีฑาทัพล่องลงมาทางชลมารคถึงหน้าวัดมะกอกนอกนี้เมื่อเวลารุ่งอรุณพอดี
  จึงทรงเปลี่ยนชื่อวัดมะกอกนอกเป็น "วัดแจ้ง" เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งนิมิตที่ได้เสด็จมาถึงวัดนี้เมื่อเวลาอรุณรุ่ง
  วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

  เมื่อพระเจ้าตากสินมหาราชโปรดให้ย้ายราชธานีจากกรุงศรีอยุธยามาตั้ง ณ กรุงธนบุรีและได้ทรงสร้างพระราชวังใหม่
  มีการขยายเขตพระราชฐาน เป็นเหตุให้วัดแจ้งตั้งอยู่กลางพระราชวังจึงไม่โปรดให้มีพระสงฆ์จำพรรษา
  วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

  นอกจากนั้นในช่วงเวลาที่กรุงธนบุรีเป็นราชธานี ถือกันว่าวัดแจ้งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมือง
  (ต้นศรีมหาโพธิ์)
  วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

  เนื่องจากเป็นวัดที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตและพระบาง
  วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

  ซึ่งสมเด็จพระยามหากษัตริย์ศึก (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)
  ได้อัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญ ๒ องค์นี้มาจากลาวในคราวที่เสด็จตีเมืองเวียงจันทร์ได้ในปี พ.ศ. ๒๓๒๒
  วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

  Bump: โดยโปรดให้อัญเชิญ พระแก้วมรกตและพระบางขึ้นประดิษฐานไว้ในมณฑป
  วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

  และมีการสมโภชใหญ่ ๗ คืน ๗ วัน(ในปี พ.ศ. ๒๓๒๗ พระแก้วมรกตได้ย้ายมาประดิษฐาน ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
  ในพระบรมหาราชวัง ส่วนพระบางนั้นสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้โปรดพระราชทานคืนไปนครเวียงจันทร์)
  วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

  เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ เสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติ
  วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

  ได้โปรดให้สร้างพระนครใหม่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา
  วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

  และรื้อกำแพงพระราชวังกรุงธนบุรีออก วัดแจ้งจึงไม่ได้อยู่ในเขตพระราชวังอีกต่อไป
  วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

  พระองค์จึงโปรดให้วัดแจ้งเป็นวัดที่มีพระสงฆ์จำพรรษาอีกครั้งหนึ่ง
  วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

  Bump: (กะทู้คือ bump---วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหารวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร )

  นอกจากนั้นพระองค์ทรงมอบหมายให้สมเด็จ พระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร(ร. ๒) เป็นผู้ดำเนินการปฏิสังขรณ์วัดแจ้ง
  วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

  แต่สำเร็จเพียงแค่กุฎีสงฆ์ก็สิ้นรัชกาลที่ ๑ ใน พ.ศ. ๒๓๕๒ เสียก่อน
  (วิวที่มองจากข้างบนพระปรางค์ครับ)

  ต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ พระองค์ทรงดำเนินการปฏิสังขรณ์ต่อจนเสร็จ
  วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

  ทั้งได้ทรงปั้นหุ่นพระพุทธรูปด้วยฝีพระหัตถ์ และโปรดให้หล่อขึ้นประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถ
  วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

  และโปรดให้มีมหรสพสมโภชฉลองวัดในปี พ.ศ. ๒๓๖๓ แล้วโปรดพระราชทานพระนามวัดว่า "วัดอรุณราชธาราม"
  วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

  ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ ได้ทรงปฏิสังขรณ์วัดอรุณฯ ใหม่หมดทั้งวัด
  วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

  Bump: เอา bump กะ bump วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

  พร้อมทั้งโปรดให้ลงมือก่อสร้างพระปรางค์ตามแบบที่ทรงคิดขึ้นจนสำเร็จ
  เป็นพระเจดีย์สูง ๑ เส้น ๑๓ วา ๑ ศอก ๑ คืบ กับ ๑ นิ้ว
  วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

  ฐานกลมวัดโดยรอบได้ ๕ เส้น ๓๗ วา
  วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

  ซึ่งการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์สิ่งต่าง ๆ ภายในวัดอรุณฯ นี้สำเร็จลงแล้ว
  แต่ยังไม่ทันมีงานฉลองก็สิ้นรัชกาลที่ ๓ ในปี พ.ศ. ๒๓๙๔
  วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

  เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ เสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติ
  วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

  พระองค์ได้โปรดให้สร้างและปฏิสังขรณ์สิ่งต่าง ๆ ในวัดอรุณฯ เพิ่มเติมอีกหลายอย่าง
  วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

  ทั้งยังได้อัญเชิญพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
  มาบรรจุไว้ที่พระพุทธอาสน์ของพระประธานในพระอุโบสถที่พระองค์ทรงพระราชทานนามว่า
  "พระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลก"
  วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

  Bump: และเมื่อได้ทรงปฏิสังขรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้พระราชทานนามวัดเสียใหม่ว่า"วัดอรุณราชวราราม"
  ดังที่เรียกกันมาจนถึงปัจจุบัน
  วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

  ครั้นถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เกิดเพลิงไหม้พระอุโบสถ
  วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

  จึงโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์พระอุโบสถใหม่เกือบทั้งหมด โดยได้โปรดให้กรมหมื่นปราบปรปักษ์เป็นแม่กองในการบูรณะ
  วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

  และโปรดเกล้าฯให้นำเงินที่เหลือจากการบริจาคของพระบรมวงศานุวงศ์ไปสร้างโรงเรียนตรงบริเวณกุฎีเก่าด้านเหนือ
  ซึ่งชำรุดไม่มีพระสงฆ์อยู่เป็นตึกใหญ่แล้วพระราชทานนามว่า "โรงเรียนทวีธาภิเศก"
  วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

  นอกจากนั้นยังได้โปรดให้พระยาราชสงครามเป็นนายงานอำนวยการปฏิสังขรณ์พระปรางค์องค์ใหญ่
  และเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงโปรดให้มีการฉลองใหญ่รวม ๓ งานพร้อมกันเป็นเวลา ๙ วัน
  วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

  คือ งานฉลองพระไชยนวรัฐ งานบำเพ็ญพระราชกุศลพระชนมายุสมมงคล
  วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

  Bump: คือ มีพระชนมายุเสมอพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
  วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

  และ งานฉลองพระปรางค์
  วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

  ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
  วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

  มีการบูรณะปฏิสังขรณ์หลายอย่าง
  วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

  โดยเฉพาะพระปรางค์วัดอรุณฯ ได้รับการปฏิสังขรณ์เป็นการใหญ่
  วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

  มีการประกอบพิธีบวงสรวงก่อนเริ่มการบูรณะพระปรางค์ใน
  วันพุธที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๑๐
  วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

  และการบูรณะก็สำเร็จด้วยดีดังเห็นเป็นสง่างามอยู่จนทุกวันนี้
  วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

  Bump: เพิ่มเติมอีกนิดครับ...ในปี พ.ศ. ๒๓๖๓
  วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

  พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โปรดเกล้าฯ ให้มีการปฏิสังขรณ์และฉลองวัดและพระราชทานนามใหม่ว่า "วัดอรุณราชธาราม"
  วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

  ครั้นถึงรัชการพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

  โปรดเกล้าฯ ให้บูรณะปฏิสังขรณ์เพิ่มเติมอีก
  วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

  แล้วทรงเปลี่ยนชื่อวัดเป็น "วัดอรุณราชวราราม" ดังที่เรียกกันมาจนถึงปัจจุบันครับ
  วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

  ...นั่งจิบบรรยากาศเพลินๆฝั่งท่าเตียนครับ เป็นร้านอาหารตามสั่ง แต่รู้สึกว่ามุมตรงร้านนี้ยังไม่โดน
  เพราะพระอาทิตย์ตกไกลจากวัดและองค์พระปรางค์เหลือเกิน คงต้องขยับไปอีก
  วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

  Bump: ไม่มีวัดที่ประเทศไดจะสวยมากไปกว่านี้ ไม่มีแล้วครับ
  วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

  วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

  วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

  วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

  วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

  วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

  วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

  วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

  เสียดายตอนหัวค่ำ-กลางคืนครับ ตั้งขาตั้งไม่ได้เพราะโคลงเคลงจากคลื่นน้ำ
  ต้องดันค่า iso ค่อนข้างสูงบางภาพถึง3200เลย สปีดชัตเตอร์อยู่ที่ 4-5 ก็พอเอาอยู่ อิอิ

  อย่าลืมเข้าวัด ไหว้พระเพื่อเป็นศิริมงคลกันบ้างนะครับ...ขอให้ทุกคนมีความสุข
  สำหรับวันนี้ สวีดัส สวัสดี

 2. #2
  แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ สัญลักษณ์ของ บ่าวผู้ดี
  วันที่สมัคร
  May 2009
  กระทู้
  270
  ถ่ายรูปได้สวยงามมากครับ รายละเอียดแจ่ม...

 3. #3
  ร่วมถ่ายทอดความรู้สู่สังคม สัญลักษณ์ของ ข้าวเหนียวกะหมูปิ้ง
  วันที่สมัคร
  Oct 2009
  กระทู้
  121
  สุดยอด คะ บอกได้ คำเดียว ว่า สุดยอดดดดดดดดดดด
  ขอบคุณ จ้า สำหรับ ข้อมูล และ รูปสวยๆๆๆๆๆๆๆ
  ขอเป็นลูกศิษย์ ได้ บ่ น้อจ้า ฝีมือ ระดับ ปรมาจารย์ เลย
  มักถ่ายรูป คือกันจ้า แต่ บ่ค่อยเก่ง มือบ่ค่อยนิ่ง
  จั่งได๋กะแนะนำ แน่เด้อจ้า ขอบคุณ อีกครั้ง จ้า สำหรับรูปสวยๆๆ

 4. #4
  แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ สัญลักษณ์ของ Shadow007
  วันที่สมัคร
  Mar 2009
  ที่อยู่
  Chang mai
  กระทู้
  105
  งามหลายๆค่ะ ขอบคุณนะคะที่เอามาหั้ยเบิ่ง

 5. #5
  ร่วมถ่ายทอดความรู้สู่สังคม สัญลักษณ์ของ แจ่มใสยิ้มสวย
  วันที่สมัคร
  Mar 2009
  ที่อยู่
  USA
  กระทู้
  1,014
  บล็อก
  18
  วัดนี้สวยมากค่ะ คนไม่มาก นั่นหมายความว่าสงบค่ะ แต่ไปกี่ครั้ง วาสนา พี่แจ่มใสขึ้นไม่ถึงยอดปรางค์ สักครั้ง เพราะเกิดอาการ หน้ามืดขาสั่น ก่อนทุกครั้ง แต่ก็ดีใจเสมอที่ได้ไปชื่นชมความงามปรางค์ โบสถ์ ดูฝีมือของคนรุ่นเก่า กับงานศิลป (ด้านไหน รู้ไม่จริงไม่กล้าพูด) ที่เขาสรรค์สร้าง เชิญชวนไปเที่ยวเยอะค่ะ

 6. #6
  แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ สัญลักษณ์ของ บ่าวเมืองลำดวน
  วันที่สมัคร
  Sep 2009
  กระทู้
  656
  งามหลายๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆครับสุดยอดครับ ขอบคุณสำหรับภาพงามๆและข้อมูลดีๆๆๆครับ

 7. #7
  แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ สัญลักษณ์ของ บ่าวเคน
  วันที่สมัคร
  Jun 2009
  ที่อยู่
  อุบลฯ เมืองดอกบัวงาม
  กระทู้
  372
  ต่างกันเลยกับเอากล้องโตน้อยไป ถ่ายออกมาจั่งได๋กะบ่งาม ซูมแฮงกะบ่ได่ หาภาพงามๆได้ยากอีหลี
  ขอบคุณเด้อเจ้าชายน้อยที่แบ่งปัน ภาพงามให้เบิ่ง

 8. #8
  Super Moderator สัญลักษณ์ของ ไก่น้อย
  วันที่สมัคร
  Aug 2006
  ที่อยู่
  นครโคราช
  กระทู้
  5,310
  บล็อก
  8
  เข้ามาชมวัดแจ้ง นำน้องจิ้ง ถ่ายรูป และบรรยาย ได้สวยงาม มั๊กมาก บ่ผิดหวังกับการรอชมผลงานเลยน้องหล่า .....รอชมผลงานอันดับต่อไปยุเด้อจ้า

Tags for this Thread

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •