แจ้งเตือนการโพสต์ที่ไม่มีสาระ
...... แจ้งสมาชิกบ้านมหาทุกท่านทราบ เนื่องจากเวบบ้านมหาดอทคอม ของพวกเรานับวันยิ่งเติบโตขึ้น จํานวนสมาชิก เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ช่วงหลังมานี้ทําให้เวบอืด ช้า เข้ายาก ทีมงานเวบมาสเตอร์ได้ตรวจดูปรากฎว่า มีข้อความการโพสต์ในบอร์ดเข้ามามากมาย โดยข้อความนั้น เป็นการโพสต์ หรือตั้งกระทู้ที่ไม่มีความหมาย เช่น โพสต์สั้นๆ อิอิๆๆ ฮ่าๆๆ หรือคําอุทาน ต่างๆ ซึ่งเป็นลักษณะ ของการคุยเอ็มเอสเอ็น ดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาเนื้อที่ จึงขอความร่วมมือมายังสมาชิกทุกท่าน งดการโพสต์ข้อความที่ไม่มีความหาย หรือข้อความที่ไม่มีสาระ เพื่อช่วยกันรักษาเวบบ้านมหาให้อยู่ได้ต่อไป อนึ่ง สมาชิกที่ต้องการโพสต์ พูด คุย ระหว่างกัน ขอให้ไปใช้กล่องเพลงนะครับ และฝากถึงทีมงานผู้ดูแลบอร์ดทุกท่าน ถ้าเจอโพสต์ ไม่มีสาระดังกล่าว ท่าสามารถลบออกได้เลย หรือไม่ก็ทําการตักเตือนไป ถ้ายังมีอยู่อีกก็ช่วยแจ้งเข้ามายังทีมงานเวบมาสเตอร์ได้เลย ครับผ๊ม
... แจ้งเพื่อทราบ ทีมงานเวบมาสเตอร์บ้านมหาดอทคอม