มีลายแทงแผ่นหนึ่งได้ไปตกบ้านของสมหมาย สมหมายจึงพาเพื่อนๆไปตามลายแทง

พอไปถึงก็เห็นเต่ายักษ์ตัวหนึ่งที่กระดองเขียนว่า

'จงพลิกกูขึ้นแล้วจะเจอสมบัติ '

ทุกคนก็ช่วยกันพลิกแต่กว่าจะพลิกได้ก็กินเวลาไป 2 ชม.

เมื่อพลิกแล้วก็เจอ......อักษรเขียนว่า 'จงคว่ำกูลงไว้หลอกคนต่อไป'

------------ ---------ลายแทง --------- ---------ลายแทง --------- --------
- --