บางคราวยังเหมือนว่า
เธออยู่ตรงนี้ ใครคนหนึ่งที่
เคยแสนดีเคยเคียงชิดใกล้
ตั้งแต่ครั้งที่เราจากกันแสนไกล
หลับตาลงยังรู้สึกได้
ถึงความเหงาเรื่อยมา
เธอลำบากอะไรไหมที่รัก
ที่เดิมแห่งนี้ยังมีที่ให้พิงพัก
คอยห่วงหา อยากบอกให้เธอรู้
ไว้ถ้าเหงาให้กลับมา ที่ตรงนี้
ถึงไกลตายังมีที่ว่างไว้ห่วงหา
…ให้คนของใจ
ความรัก ความห่วงหา
ยังมีให้ ไม่เปลี่ยนแปลง
ไกลตัว แต่ใกล้ใจ หลับตาลงยังรู้สึกได้
:heart: