น้ำรินขอบคุณ...คนๆหนึ่งที่คอยให้พลังแกน้ำริน...

หากคนๆนั้นมาอ่านคงเข้าใจและรู้ว่าเปนคุณ...

ขอบคุณมากมายเจ้าค่ะที่เข้าใจน้ำริน....มีคุณคนเดียวที่เข้าใจน้ำรินเจ้าค่ะ

น้ำรินขอบคุณมากมายที่น้อมบุญให้นะเจ้าค่ะ...ขอบคุณจริง...

พลังหมดเจ้าค่ะเหนื่อยมากมายน้ำรินไม่เคยรักตัวเองเลยมีแต่ให้

จนร่างกายมายไหว...ขอบคุณอีกครั้ง...ขอบคุณมากมาย

อีกอย่างที่โทรหาน้ำรินไม่ได้รับนั้นเพราะพักนี้เหนื่อยเจ้าค่ะขอโทษ...

และสวดมนต์นอนเร็วเจ้าค่ะ

คิดถึง+ห่วงใย+กำลังใจนะเจ้าคะ


[RADIO]http://www.freewebtown.com/wara_one/library/audio/namrin.mp3[/RADIO]