เสียงขลุ่ยแก้วเคล้ารินกลิ่นเกสร
ดวงภมรหมู่ไม้เจ้าจอมขวัญ
วันและคืนเปลี่ยนแปรเจ้าไปไหนกัน
เดือนและวันรอคอยเจ้ากลับมา"

กลอน ขลุ่ยครวญ