..นิยามความรัก....ความรัก..ไม่ต้องการแค่วันเดียว ความรักไม่เกี่ยวกับวันใหน ความรัก..ไม่ต้องมีเวลาได ความรัก..ไม่ต้องการให้ใครชี้ ความรัก..ไม่ต้องมีข้อวิจารณ์ ความรัก..ไม่ต้องการกดขี่ ความรัก..ไม่ต้องการใครตราตี ความรัก..ไม่ต้องมีเส้นพรมแดนความรัก..ไม่ต้องรอข้อพิสูจน์ ความรัก..ไม่ต้องการการตอบแทน ความรัก..ไม่ต้องแค่นหัวใจคน ความรัก..ไม่ต้องการการเป็นต่อ ความรัก..ไม่ต้องรอขอเหตุผล ความรักไม่ต้องย้ำความมึจน และ ....ความรักไม่ต้องทนที่จะรัก....