21 มีนาคม วันป่าโลกเพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงทรัพยากรป่าไม้ที่มีอยู่อย่างจำกัด
ทีมงานบ้านมหาดอทคอม ขอร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
ด้วยการนำเสนอสไลด์โชว์ ชุด 21 มีนาคม วันป่าไม้โลก
ซึ่งทุกคนสมควรที่จะอนุรักษ์และหวงแหนป่าไม้ ที่นับวันจะลดน้อยลงไป
ก่อนที่โลกนี้จะขาดสีเขียว ซึ่งจะทำความแห้งแล้ง ขาดแคลนทรัพยากรน้ำ
อุทกภัย การกัดเซาะของหน้าดิน ตามมา และขอเชิญร่วมกันปลูกต้นไม้
ในวันป่าโลกร่วมกันค่ะ...<embed src="http://widget-45.slide.com/widgets/slideticker.swf" type="application/x-shockwave-flash" quality="high" scale="noscale" salign="l" wmode="transparent" flashvars="cy=lt&il=1&channel=3170534137712335429&site=widget-45.slide.com" style="width:600px;height:500px" name="flashticker" align="middle"></embed>ดอกกระเจียวบาน - พาเมล่า เบาว์เด้น


ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=r7ZfmLoQwAI