วันนี้ในอดีต วันที่ 28 กุมภาพันธ์วันนี้ในอดีต  วันที่ 28 กุมภาพันธ์

อาร์.เอ.โรเมอร์


28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2226 วันเกิดของ อาร์.เอ.โรเมอร์ นักวิทยาศาสตร์
และนักประดิษฐ์ชาวฝรั่งเศส ผู้คิดค้นเทอร์โมมิเตอร์ (เ
ครื่องวัดอุณหภูมิ) แบบหนึ่งใช้ชื่อว่า "โรเมอร์"
ซึ่งมีจุดน้ำเดือดที่ 80 องศา และจุดน้ำแข็ง ที่ 0 องศา
วันนี้ในอดีต  วันที่ 28 กุมภาพันธ์

มาร์ค ชาร์กาล


28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 มาร์ค ชาร์กาล (Marc Chagall ค.ศ. 1887-1985)
จิตรกรชาวยิว-รัสเซีย เสียชีวิตในวันนี้ เขามีผลงานทั้งจิตรกรรม
และการวาดเส้น และงานประดับกระจสี (Stainglass)
ผลงานของเขาก้ำกึ่งในลัทธิโฟวิสต์ กับคิวบิสม์ ผลงานของเขาแสดงถึง
ความอบอุ่น มองโลกในแง่ดี มีลักษณะเป็นโลกแห่งความฝัน กับความบริสุทธิ์