ชิ นะ บัญ ชะ ระ ปะ ริต ตัง มัง รักขะตุ สัพพะทา (สวด 9 จบนะจ๊ะ)