กำลังแสดงผล 1 ถึง 9 จากทั้งหมด 9

หัวข้อ: 10 อันดับวัดที่สวยที่สุดในโลก

 1. #1
  Super Moderator สัญลักษณ์ของ ไก่น้อย
  วันที่สมัคร
  Aug 2006
  ที่อยู่
  นครโคราช
  กระทู้
  5,310
  บล็อก
  8

  10 อันดับวัดที่สวยที่สุดในโลก

  อันดับ1 ... วัดใจ (เอ่า บ่แม่น..อิอิ ) Tiger's Nest Monastery, Phutan

  10 อันดับวัดที่สวยที่สุดในโลก

  ถือเป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุด ของภูฏาน ตั้งอยู่บนหน้าผาสูง 700 เมตร
  จากพื้นล่างในหุบเขาปาโร และด้วยระดับความสูง 3,120 เมตร
  จากระดับน้ำทะเล ฉายาว่า “รังเสือ” ของวัดนี้ ได้มาจากตำนานเก่า
  ที่เล่าว่า พระรินโปเช (Padmasambhava - Guru Rinpoche)
  ซึ่งเป็นผู้เผยแพร่นิกายมหายานในภูฐาน ได้เหาะมาที่นี่บนหลังเสือ
  และได้เข้าไปนั่งวิปัสสนากรรมฐานอยู่ในถ้ำ เป็นเวลาถึง 3 เดือน
  หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2227 จึงเริ่มมีการสร้างวัดขึ้น

  อันดับ 2 Wat Rong Khun in Chiang Rai

  10 อันดับวัดที่สวยที่สุดในโลก

  วัดร่องขุน (Wat Rong Khun) ออกแบบและก่อสร้างโดย
  อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ซึ่งปรารถนาจะสร้างวัด
  ให้เหมือนเมืองสวรรค์ที่มนุษย์สัมผัสได้ เริ่มสร้างตั้งแต่ พ.ศ. 2540
  จากเดิมมีเนื้อที่ 3 ไร่ ได้ซื้อที่ดินเพิ่มและมีผู้บริจาคคือ
  คุณวันชัย วิชญชาคร จนปัจจุบันมีเนื้อที่ 9 ไร่

  อันดับ 3 rambanan : Hindu temple, Indonesia

  10 อันดับวัดที่สวยที่สุดในโลก

  วัดฮินดูพรัมบานัน : Prambanan Temple
  พรัมบานันเป็นวัดฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอินโดนีเซียหรือจะเรียกว่า
  ใหญ่ที่สุดในเอเซียอาคเนย์เลยก็ได้ ตั้งอยู่ที่เมืองพรัมบานัน
  ตอนกลางของเกาะชวา และอยู่ไม่ไกลจากยอกยากาตาร์มากนัก
  วัดถูกสร้างขึ้นเมื่อราวปี พ.ศ. 1340 โดยสันนิษฐานว่า
  น่าจะสร้างขึ้นในสมัยของกษัตริย์ Rakai Pikatan
  จากราชวงศ์ Mataram ที่ 2 หรืออาจะสร้างในสมัยกษัตริย์
  Balitung Maha Samba จากราชวงศ์ Sanjaya
  ได้รับความเสียหายมากในช่วงปี 2006 เพราะเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ที่นี่

  อันดับ 4 The Shwedagon Paya (or Pagoda), Myanmar
  10 อันดับวัดที่สวยที่สุดในโลก

  พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาเชียงกุตระ
  เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า เชื่อกันว่าเป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุ
  พระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวน 8 เส้น
  ตามตำนาน เจดีย์ชเวดากองนั้นสร้างเมื่อง 2,500 ปีที่แล้ว
  แต่นักโบราณคดีเชื่อกันว่าสร้างระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 6-10
  สร้างโดยชาวมอญ ตามตำนานนั้นเริ่มจากว่า มีสองพี่น้อง
  พ่อค้า 2 คน ได้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ามา พระองค์จึง
  ประทานพระเกศามา 8 เส้น พระเจดีย์ได้ถูกทิ้งร้าง
  จนมาถึงคริสต์ศตวรรษที่ 14 รัชสมัยพระเจ้าพินยาอู
  ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระเจดีย์ใหม่สูง 18 เมตร
  พระเจดีย์ได้ถูกซ่อมแซมมาเรื่อยมา จนมามีความสูง 98 เมตรในปัจจุบัน
  บนยอดสุดของพระเจดีย์ มีเพชรอยู่ 5,448 เม็ด โดยเฉพาะ
  ชั้นข้างบนสุดมีเพชรเม็ดใหญ่อยู่ 72 กะรัต และทับทิม 2,317 เม็ด

  อันดับ 5 Temple of Heaven : a Taoist temple in Beijing
  10 อันดับวัดที่สวยที่สุดในโลก

  หอฟ้าเทียนถานเป็นสถานบวงสรวงเทพยดาที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง
  ซึ่งยังคงรักษาไว้ในจีน ประกอบด้วยตําหนักฉีเหนียนเตี้ยน ตําหนักหวงฉงอี่
  และลานหยวนชิว เป็นต้น เทียนถานตั้งอยู่ทางทิศใต้ของกรุงปักกิ่ง
  มีเนื้อที่ทั้งหมด ๒๗๓ เฮกต้าร์ เป็นสถานซึ่งจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิง
  และราชวงศ์ชิงใช้เป็นที่บวงสรวงเทพยดา ในระยะย่างเข้าฤดูหนาว
  ถึงเดือนอ้ายตามจันทรคติทุกปี พระจักรพรรดิจะเสด็จไปประกอบ
  พระราชพิธีบวงสรวงที่นั่นเพื่อให้การเก็บเกี่ยวได้ผลอุดม


 2. #2
  Super Moderator สัญลักษณ์ของ ไก่น้อย
  วันที่สมัคร
  Aug 2006
  ที่อยู่
  นครโคราช
  กระทู้
  5,310
  บล็อก
  8
  อันดับ 6 Chion-in Temple : Kyoto, Japan  วัดจิออนอิน (Chion-in temple) พื้นที่ของวัดนั้ใหญ่โตอลังการ
  แทรกตัวอยู่ในเขาเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ร่มรื่นมาก
  วัดนี้สร้างในปี ค.ศ. 1234 เพื่อเป็นเกียรติให้กับผู้ก่อตั้ง
  ศาสนาพุทธนิกายโจโด เป็นนักบวช ชื่อว่า Honen

  อันดับ 7 Borobudur, Indonesia  บุโรพุทโธ ( Borobudur ) พุทธสถานอันศักดิ์สิทธิ์
  ที่สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 8-9 โดยกษัตริย์ราชวงศ์ไศเลนทร
  ตั้งอยู่บนเนินสูงของเกาะชวาภาคกลาง ห่างจากเมือง
  ยอกยากาตาร์ ( Yogyakata ) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
  ประมาณ 40 กิโลเมตร ถือเป็นโบราณสถาานขนาดใหญ่
  และเป็นศูนย์รวมแห่งความภาคภูมิใจของชาวอินโดนิเซีย
  และชาวพุทธทุกคน ซึ่งหวังจะไปแสวงบุญสักครั้งในชีวิต
  เจดีย์บุโรพุทโธรูปทรงดอกบัวนี้ก่อสร้างตามแบบศิลปะฮินดู-ชวา
  หรือศิลปะชวาภาคกลางที่ผสมผสาานระหว่างอินเดียและอินโดนีเซีย
  ได้อย่างกลมกลืนที่สุด บุโรพุทโธเปรียบเป็นศูนย์กลางของจักรวาล

  อันดับ 8 The Harmandir Sahib : the Golden Temple in Punjab


  วิหารฮัรมันดิร ซาฮิบ หรือ วิหารทองคำ เป็นวิหารที่สำคัญที่สุด
  ในศาสนาซิก ตั้งอยู่ที่เมืองอัมริตสาร์ เมืองหลวงของ
  แคว้นปัญจาบ ทางภาคเหนือของประเทศอินเดีย

  อันดับ 9 The Temple of Srirangam ( Sri Ranganathaswamy Temple)  วัดนี้อยู่ในประเทศอินเดีย เมือง Tiruchirapalli
  หรือ Trichy เป็นวัดของศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในโลก

  อันดับ10 Ankor Wat : the largest temple in history  ปราสาทนครวัด (Angkor Wat) เป็นเทวสถานฮินดูลัทธิไวษณพนิกาย
  ที่นับถือพระวิษณุเป็นเทพเจ้าสูงสุด สร้างโดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2
  เมื่อช่วงครึ่งแรกคริสต์ศตวรรษที่ 12 เพื่ออุทิศถวาย
  แด่องค์พระวิษณุที่พระองค์เชื่อว่า เป็นร่างของพระองค์เอง
  ในขณะที่ยังมีพระชนม์ชีพอยู่ และหลังจากสิ้นพระชนม์ไปแล้ว
  ศาสนสถานแห่งนี้ ก็จะเป็นพระราชสุสานที่พระองค์
  จะหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระวิษณุ

 3. #3
  วัดร่องขุนนี่อยากไปเบิ่งเป้นบุญตาอยุ่จักเทือ มีโอกาสบ่บุไก่เอ้ย
  กลับไทยเทือนี่ย่านได้เตลิดไปอยู่ดอก อยากเห็น...

 4. #4
  แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ สัญลักษณ์ของ บุญศรี
  วันที่สมัคร
  May 2009
  กระทู้
  114
  อั่น วัดใจนี่เด๋อยู่ม่องใด๋

 5. #5
  แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ สัญลักษณ์ของ ครูไทยไกลบ้าน
  วันที่สมัคร
  Jan 2010
  กระทู้
  108
  ขอบคุณครับ ขะน้อยเห็นเมิดแล้ว อยู่ในรูป5555555

 6. #6
  ศิลปิน นักแต่งเพลง สัญลักษณ์ของ thedon
  วันที่สมัคร
  Aug 2007
  กระทู้
  1,507
  บล็อก
  1
  ขอบคุณครับ สำหรับข้อมูลดีๆที่นำมาฝากครับ

 7. #7
  แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ สัญลักษณ์ของ เกี้ยว
  วันที่สมัคร
  Dec 2009
  ที่อยู่
  มีนบุรี
  กระทู้
  35
  สวยทุกวัดเลยนิ ไว้เจอเนื้อคู่มื้อใดกะสิไปไหว้ทุกวัดเลยแมะ
  อิๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

 8. #8
  ศิลปิน นักร้อง นักแสดง
  มิสบ้านมหา 2011
  สัญลักษณ์ของ ผู้ก่อการรัก
  วันที่สมัคร
  Feb 2006
  ที่อยู่
  HappyLand ดินแดนแห่งความสุข, Thailand
  กระทู้
  3,379
  อิอิ ได้ไปมาแล้ว 2 วัดในนี้จ้า วัดร่องขุ่น กับ นครวัด ขอบอกว่าสวยกว่าในรูปเยอะๆ เลย

 9. #9
  ศึกษาหาความรู้ สัญลักษณ์ของ yodสกล
  วันที่สมัคร
  Dec 2009
  ที่อยู่
  กรุงเทพฯ
  กระทู้
  10
  อยากสิไปไหว้เบิดทุกวัดครับ

Tags for this Thread

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •