กำลังแสดงผล 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 5

หัวข้อ: วิธีดับทุกข์เพราะ.....กลัวตาย

 1. #1
  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมหา สัญลักษณ์ของ sompoi
  วันที่สมัคร
  Mar 2007
  ที่อยู่
  japan
  กระทู้
  6,363
  บล็อก
  23

  เกาทัณฑ์ วิธีดับทุกข์เพราะ.....กลัวตาย


  ..ด้วยจะของเป็นคนย่านผีเอามากๆ นิล่ะพี่น้อง เลยเอามาให้อ่านนำกันค่ะ... วิธีดับทุกข์เพราะ.....กลัวตาย

  วิธีดับทุกข์เพราะ.....กลัวตาย

  *วิธีดับทุกข์เพราะ.....กลัวตาย (คู่มือดับทุกข์)***

  *ตาย คือ การหมดลมหายใจ ร่างกายกับจิตใจ
  หรือรูปกับนางแยกออกจากกัน*ที่เรียกว่า "ศพ" หรือ "ผี"
  ซึ่งสิ่งที่มีชีวิต
  เมื่อมีการเกิดแล้วก็มีการตายเสมอกันหมด ไม่มีการยกเว้น
  ต่างแต่ว่าเร็วหรือช้ากว่ากันเท่านั้น

  กลัวตาย เป็นธรรมดาของปุถุชน
  ที่หนาด้วยกิเลสและตัณหาที่ปรารถนาความสุขเกลียดความ ทุกข์
  จึงต้องกลัวตายเพราะการตายหมายถึงความสูญสิ้นแล้วทุก สิ่ง แม้แต่ร่างกาย
  ของตนเอง ก็ต้องสูญสลาย

  *แม้ว่าใครจะกลัวตายหรือไม่กลัว
  ทั้งคนและสัตว์ที่เกิดมาแล้วก็ต้องตายเหมือนกันหมด*

  คนที่ไม่กลัวความตาย มีอยู่ ๓ พวก คือ พระอรหันต์ ผู้ไม่ประมาท
  และผู้มีกิเลสหนาตัณหาจัด

  พระอรหันต์ เป็นผู้หมดกิเลสแล้ว ความกลัวตายจึงไม่มีแก่ท่าน
  ผู้ไม่ประมาท เป็นผู้ที่เตรียมตัวเตรียมใจไว้พร้อมแล้ว ทำความดีไว้พร้อมแล้ว
  มั่นใจในตัวเองว่า ได้ทำที่พึ่งไว้ดีแล้ว ถ้ามีการเกิดอีก
  ก็เชื่อว่าต้องเกิดในที่ดีแน่ ๆ
  ผู้มีกิเลสหนาตัณหาจัด เช่น โลภจัดกำหนัดกล้า โทสะกำลังแรง หลงจัด
  คนที่ตกอยู่ในสภาพนี้ จะเกิดอาการ "บ้าบิ่น" หรือ "บ้าระห่ำ" ก็ไม่กลัวตาย
  แต่เมื่อกิเสสตัณหาลดลง ก็กลัวตายเช่นกัน

  การกลัวตาย เป็นสิ่งที่ดี ทำให้เกิดการแสวงหาที่พึ่งที่ดีกว่าประเสริฐกว่า
  พึงดูเจ้าชายสิทธัตถะ ก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้า ก็ทรงกลัวความตายเหมือนกัน
  แต่เป็นการกลัวที่ถูก

  การกลัวตายที่ไม่ถูก คือ เมื่อรู้ว่าจะต้องตาย
  ก็รีบหาความสุขทางเนื้อหนังด้วยการเบียดเบียน และคดโกงผู้อื่น
  ถือว่าตายแล้วก็เลิกกัน ตามหลักพุทธศาสนา หาได้ถือว่าตายแล้วเลิกกันไม่
  ถ้าตราบใดที่ยังมีกิเลสตัณหาอยู่ตาย แล้วก็ต้องเกิดอีกอยู่ร่าไป

  *ถ้าทำความชั่วไว้ ความชั่วก็ต้องสนอง ทำความดีไว้
  ความดีก็ต้องสนอง*ไม่มีใครจะหลบหลีกพ้น

  การได้เกิดมาเป็นคน และมีอวัยวะสมบูรณ์ เป็นผลจากความดีควรจะทำความดีต่อเอาไว้
  ชาติต่อไปก็จะได้เกิด ในกำเนิดที่ดียิ่งขึ้นไป

  ถ้าทำความชั่ว ก็ต้องไปเกิดในกำเนิดที่ต่ำ เช่น สัตว์ เปรตนรกเป็นต้น
  หรืออาจมาเกิดเป็นคน (เพราะเศษบุญ)ก็จะพิการ บ้า ใบ้ ปัญญาอ่อน เป็นต้น

  เขียนมาถึงตอนนี้แล้ว บางคนอาจยังมีการกลัวตายอยู่อีก ก็เห็นจะต้องตั้งต้น
  "ทำใจ" ปรับความคิดกันใหม่ เราคิดดูด้วยใจเป็นกลาง เราจะกลัวหรือไม่กลัว
  เราก็ต้องตายหมดทุกคน ไม่ว่าคนดีหรือชั่ว รวยหรือจน ตระกูลสูงหรือต่ำ
  ล้วนต้องตายด้วยกันหมดทั้งสิ้น

  *ตายแล้ว อะไร ๆ ในโลกนี้ ที่เคยยึดเคยหวงทุกสิ่ง มันก็อยู่ของมันในโลกนี้
  ไม่มีมีใครเอาไปได้
  นอกจากความดีและความชั่วเท่านั้นที่ต้องติดตามเราไปทุกหนทุกแห่ง
  เราจะเอาหรือไม่เอา มันก็ต้องตามเราไป สนองดุจเงา*

  ดังนั้น ผู้มีปัญญาจึงไม่ควรประมาท รีบสะสมและกอบโกยเอาแต่ความดี
  หลีกหนีความชั่วมีผลเป็นความทุกข์ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

  *การระลึกถึงความตาย จึงมีประโยชน์ ที่ช่วยเหนึ่ยวรั้งไม่ให้คนเราถลำทำชั่ว
  และกลับตัวทำความดี* เพื่อจะได้พบกับความสุขที่แท้จริงคือสุขที่ไม่เบียดเ บียน
  ทั้งตนเองและผู้อื่น

  *พระพุทธองค์จึงทรงให้ทุกคน หมั่นระลึกถึงความตาย* มิใช่จะช่วยแช่งให้ตาย
  มิใช่จะช่วยแช่งให้ตายเร็ว ๆ หาเป็นเช่นนั้นไม่ เพราะคนเราจะตาย
  มิใช่จะช่วยแช่งให้ตายเร็ว ๆ หาเป็นเช่นนั้นไม่ เพราะคนเราจะตายช้าหรือเร็ว
  มิได้เกิดจาการแช่งหรือคำให้พรของใครแต่ขึ้นอยู่กับก รรม คือ
  การกระทำของตนเองทั้งในอดีตและปัจจุบัน เป็นเครื่องบ่งชี้ยุติธรรมยิ่ง

  เมื่อพูดถึงความตาย คนที่ใจห่างธรรมะและกายห่างวัดก็มักจะไม่อยากได้ยิน
  ถ้าห้ามได้ก็จะห้ามพูด หนีได้ก็จะหนีไปเลย เพราะยังไม่อยากตาย
  เมื่อยังไม่อยากตาย ก็พลอยไม่อยากได้ยินเรื่องตาย ๆ ไปด้วย

  ทั้งนี้ก็ไม่ใช่เรื่องทีแปลกประหลาด หรือมหัศจรรย์
  อะไรหรอกขึ้นชื่อว่าปุถุชนคนหนาด้วยกิเลสตัณหา มันก็กลัวตายด้วยกันทุกคน
  แม่แต่ผู้เขียนเองก็เคยกลัว และกลัวเอามาก ๆ เสียด้วย

  ก็เพราะเหตุที่กลัวนี่แหละ จึงต้องรีบตั้งหน้าทำแต่ความดี
  กลัวว่าชาติหน้ามันจะไปเกิดเลวกว่านี้ จะรอเอาไว้ให้แก่หง่อมมาก ๆ
  ก่อนแล้วค่อยมาบวชมาปฏิบัติ
  ก็ไม่มีอะไรเป็นหลักประกันที่ให้ความมั่นใจได้ว่ามัน จะไม่เท่งทึง
  ไปเสียก่อนแก่

  เพราะเจ้าความตายนี่ มันไม่มีใครเรียงคิวตายเสียด้วย มันอาจจะตายพรุ่งนี้
  วันนี้ เดี๋ยวนี้ ก็ไม่มีใครบอกได้ จึงคิดว่าเพื่อความไม่ประมาทรีบบวชมาปฏิบัติ
  ก็ไม่มีอะไรเป็นหลักประกันที่ให้ความมั่นใจได้ว่ามัน จะไม่เท่งทึงไปเสียก่อนแก่

  เพราะเจ้าความตายนี่ มันไม่มีใครเรียงคิวตายเสียด้วย มันอาจจะตายพรุ่งนี้
  วันนี้ เดี๋ยวนี้ ก็ไม่มีใครบอกได้
  จึงคิดว่าเพื่อความไม่ประมาทรีบบวชทำความดีอะไร ๆ ไว้ก่อนดีกว่า
  ถ้ามันเกิดลัดคิวตาย เราก็พร้อมที่จะไป เพราะมีทุนอยู่บ้างแล้ว

  ถ้ามันเกิดเรียงคิวตาย คือตายเมื่อแก่มาก ๆ
  หรือตายตามอายุขัยเราก็ถือว่าได้กำไร เพราะได้ทำความดีไว้มากแล้ว
  คิดและทำอย่างนี้ ก็ไม่รู้ว่าผิดหรือถูก แต่ผลที่ได้และเห็นกันชัด ๆ ก็คือ
  ทุกวันนี้ ถ้าไม่มีเผลอสติก็ไม่กลัวตาย บางครั้งแถมอยากให้ตายเร็ว ๆ เสียด้วย

  ทั้งนี้ด้วยพิจารณาเห็น โดยปราศจากความสงสัยใด ๆ ว่า เพราะมีร่างกายนี่แหละ
  ทุกข์ โทษ ภัย โรคสารพัดจึงเกิดมี ถ้าไม่เกิดเสียอย่างเดียว
  ปัญหาทั้งหลายก็สิ้นสุด

  จากการที่ได้เจริญ*มรณัสสติ* ตามหลักมรณัสสติสูตร (๒๒/๓๑๕) มาเป็นเวลา ๖ ปี
  จึงได้พบภาวะเช่นนี้ และยังทำให้โรคเส้นประสาทหายไปได้อย่างเด็ดขาดด้วย
  (ท่านที่สนใจจะอ่านมรณัสสติสูตร
  เชิญอ่านได้จากหนักสือ "พระไตรปิฎก ฉบับปฎิบัติ" โดย ธรรมรักษา)

  เอาเป็นว่า ผู้ที่เจริญมรณัสสติให้ถูกต้องและติดต่อกัน
  เพียงระยะไม่นานนัก (แล้วแต่บารมี)
  ก็จะเกิดการไม่กลัวตายและมีกำลังใจในการทำความดียิ่ง ๆ ขึ้นไป
  และทำได้ดีเสียด้วย เพราะทำแล้วไม่เอาความดีคือไม่มีตัวตนเข้าไปหุ้น
  มีแต่สติคอยเตือนอยู่เสมอ ๆ ว่า "ใกล้จะตายแล้ว ๆ ๆ"

  โบราณ "เสือดุ ให้เข้าใกล้เสือ" แล้วมันจะหายกลัวเสือไปเองได้ฟังมาแต่เล็ก ๆ
  ก็ไม่เชื่อ มีอย่างที่ไหนกัน เสือดุน่าจะให้อยู่ห่างๆ
  มันกลับไปสอนให้เข้าใกล้มัน ?

  เมื่อมาเจริญมรณัสสติเข้ากลับเห็นจริง โดยปราศจากข้อกังขาใด ๆ ทั้งสิ้น
  นี่แหละเขาว่า "โง่แล้วอยากอวดฉลาด" แต่ก่อนเคยกลัว
  แม้แต่ภาพถ่ายของคนตายก็ไม่อยากเห็น ไม่อยากดู ไม่อยากแม้แต่จะเก็บเอาไว้

  แต่เดี๋ยวนี้ กลับตรงกันข้าม อยากเห็นอยากดู ยิ่งศพสด ๆ หรือเปื่อยเน่า
  ก็ยิ่งอยากดูมากขึ้น ตอนก่อนดูรู้สึกว่าตัวมันหนัก
  คือมันหนาแน่นไปด้วยด้วยกิเลสตัณหานานาชนิด
  หลังจากดูแล้วเที่ยวกลับตัวเบาหวิวอย่างไรชอบกล ราคะ โลภะ โทสะ และโมหะ
  ไม่รู้ว่ามันหายหัวไปไหนกันหมด แปลกประหลาดจริ ๆ

  เมื่อมาอยู่ถ้ำสติใหม่ ๆ ได้ไปขอคุณหมอประเวศ วะสี ดูศพที่โรงพยาบารศิริราช
  คุณหมอได้เอื้อเฟื้อให้ดูหลายแห่ง  ที่มา ฟอร์เวิร์ดเมลธรรมมะสวัสดีดอทคอม

 2. #2
  ขอบคุณนะครับ............

 3. #3
  Moderators สัญลักษณ์ของ สหายพง
  วันที่สมัคร
  Mar 2009
  ที่อยู่
  ผมมากับรถผ้าป่า
  กระทู้
  1,555
  5555กุ๊กๆกู้ๆๆๆผีหลอกมาแล้ว555ย่านบ่

 4. #4
  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมหา
  Mr.Reception
  สัญลักษณ์ของ คนตระการ...
  วันที่สมัคร
  Feb 2008
  กระทู้
  4,728
  พอฮอดมื่อนั่นอีหลี ไผๆกะหนีบ่อพ้นดอกเนาะ ความตายนี่....
  แล้วแต่ไผสิหาแนวมาแก้ เผื่อความสะบายใจ..อิอิ

 5. #5
  ร่วมถ่ายทอดความรู้สู่สังคม สัญลักษณ์ของ กำลังใจ
  วันที่สมัคร
  Mar 2007
  กระทู้
  1,611
  บล็อก
  1
  ขอบคุณหลายเด้อ

Tags for this Thread

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •