พุทธทำนายบอกไว้อีกบ่โดนโลกสิแตก พี่น้องเอ้ย
คนสิเกิดเดือดฮ้อนวายวุ่นทั่วไป
ไฟบรรลัยกัลป์เข้าสรรพสัตว์สิจมจุ่ม
คนสิลุกขึ้นฆ่าชิงแย่งแข่งขัน
ไฟบรรลัยกัลป์นั้นคือคนขาดคุณธรรม
โลภโกรธหลงมัวเมามืดมัวเหมิดด้าน
คนบ่กลัวเกรงย้านบาปกรรมนำส่ง
มีแต่ฆ่าปล้นจี้โจรฮ้ายนั่งเมือง
คนผู้มีศีลสร้างมีคุณธรรมไปอยู่ป่า พุ้นแหลว
คนผู้ใจลดเลี้ยวได้ครองบ้านนั่งเมือง
อาศัยอำนาจถ่อยโกงกินประเทศชาติ
เงินบาทลอยอยู่ฟ้าราคาซ้ำอยู่ดิน