เข้าไปอ่านวิธี เอาวีดีโอ ลงเวป
ลองเฮ็ดเบิ่งผิดพลาดประการใด๋ กราบอภัยไว้ก่อน
เอ๊าน้องใหม่หัดเล่นครับป๋ม
ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=XQcVllWpwGs&feature=fvw


ถ้าบ่อเป็นอันสมควรให้ลบออกให้แต่เด้อพี่น้อง กะว่าสงกรานต์จะกลับไปเที่ยว
บ้านที่ หนองคาย จะถ่ายรูปมาให้เบิ่งครับป๋ม