ฟังเสียงฟ้าฮ้องตึ้ง กบกะอ่านหนังสือ
เขียดบักแอะ ปรบมือ อึ่งยางร้องเพลงฉ่อย
เขียดจะนา ถือแคนน้อย บักหลังซาเป่าปี่
พี่กะคิดฮอดน้อง โทนโท่โถกถี่โถย นางเอ้ย

คันคากจาอวดอ้าง จาแบกขอนจิก
เขียดจะนากินกบ เขียดบักแอะกินช้าง
คือจั่งนางกับอ้าย หมายกินดองปูจี่
เดือนสาม เดือนสี่ มาฮอดแล้ว อยากกินต้มเต่า อุดร

พี่นี้ คิมมินหน้า หากินหอยจี่
ซีกวีกแข่ว หาแห่นหมากกระเบา นางเอ้ย
บ่ คือโฉมเฉลาน้อง หากินหมากผีผ่วน
เจ้าหากงาม อ้วนท้วน หากินต้มเอี่ยน ทะเล