กอดน้องตลอดไปกอดน้องตลอดไปกลิ่นกายเจ้าหอมละมูล
เจ้าแก้มจูนพูนอ้ายใจสะท้าน
อยากจะกอดแม่เอวบาง
กอดน้องนางให้ชื่นหัวใจชาย


อ้ายจะกอดไม่วาง
กอดไม่ห่างไม่ให้สะท้านไหว
เสน่ห์นางหอมกรุ่นหัวใจชาย
อ้ายคงได้แต่หลงรักน้องนางจะดอมดมสองแก้มที่โตดโต่ง
จมูกโด่งเคล้าเคลียไม่ให้ห่าง
แม้แต่ยามไกลจากก็มิร้าง
จะกอดนางให้ชื่นกมลใจ


รักเจ้าแล้วแก้วตาของอ้าย
ไม่ห่างหายพรากน้องไปไหน
ขวัญฤดีตัวอ้ายให้อาลัย
แม้ยามไกลจะกลับมากอดเจ้าชม[wma]http://www.file2go.com/mrun.php?me=51117s3[/wma]